Košík

Váš košík je prázdný.

Úvodní stránka» Reklamace

 Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Nelze zaměňovat záruční dobu s životností zboží. Životnost zboží je dána intenzitou a způsobem používání zboží a nemusí být shodná se záruční dobou. To znamená, že při intenzivním používání zboží může být životnost kratší, než záruční doba.

Reklamace nového zboží
V případě, že je vám doručeno zboží, které se liší kvalitou či funkčností od výrobku uvedeného v objednávce, oznamte reklamaci písemně okamžitě po převzetí zboží na níže uvedenou adresu nebo e-mailem: reklamace@boardonline.cz. Zboží bude vyměněno za bezvadné nebo budou vráceny peníze. Může být rovněž poskytnuta přiměřená sleva z ceny zboží.

Reklamace použitého zboží
Zboží zaslané na reklamaci musí být dodáno kompletní a s originálem dokladu o koupi v obchodě www.boardonline.cz. K zásilce přiložte podrobný popis důvodu reklamace. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata. Reklamované zboží musí být čisté, suché a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny. Takové zboží bude vráceno zákazníkovi na jeho náklady.

Náklady spojené se zasláním reklamace hradí zákazník. Za škody vzniklé dopravou odpovídá dopravce.
Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.
Reklamace zasílejte výhradně na níže uvedenou adresu. Zásilky odeslané na jinou adresu nebudou převzaty a vrátí se zpět odesílateli.

Zboží zasílejte na:

Efekt International, v.o.s.
Tibetská 6
160 00 Praha 6

 

Mobil. tel: 777 110 657 (po-pá: 10-17:30 hod)

email: reklamace@boardonline.cz

 

Vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy. Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit. V případě, že se jedná o odstranitelnou vadu, nemůže kupující požadovat výměnu zboží ani vrácení peněz. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. O způsobu vyřízení rozhoduje prodávající. V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Kupující je povinen si reklamované zboží, které bylo posláno zpět, převzít od dopravce nebo si jej u dopravce vyzvednout ve stanoveném termínu. V případě, že se nevyzvednuté zboží vrátí zpět prodejci, je kupující povinnen si ho vyzvednout na adrese určené prodejcem. Pokud toto zboží nebude vyzvednuto do 6 měsíců od vyřízení reklamace, je prodejce oprávněn toto zboží zlikvidovat, aniž by kupujícímu z toho plynulo právo na úhradu ceny zboží.